โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ณ วัดไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก (เมืองไทยทีวี) – ชมคลิป

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ที่ วัดไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัย อ่านต่อ

เพลง เชิญแอ่ววัดไทยสามัคคี (ครูขวัญชัย พิพัฒน์พงษ์ ศรีคีตกร) – ชมคลิป

เพลง เชิญแอ่ววัดไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก ผลงานโดย ครูขวัญชัย พิพัฒน์พงษ์ ศรีคีตกร

ป่าชุมชนห้วยขนุน รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทำให้ทางชุมชนชนได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมให้สำหรับนักท่องเที่ย อ่านต่อ