หลวงพ่อทันใจรัตนมุงเมือง

หลวงพ่อทันใจ หรือ พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียก พระเจ้าทันใจ นั้นเพราะพิธีการสร้ อ่านต่อ

อุโบสถเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

เดิมทีอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นวิหารมาก่อนมี สถาปัตยกรรมการสร้างแบบล้านนาผสมผสานศิลปะไทยใหญ่อย่างงดงาม อ่านต่อ